HINODE

Hinode means 'rising sun', and just like the sun that rises during the day and gets brighter and brighter, so too will your Japanese skills once you embark on the journey of studying the Japanese language. 


Hinode betekent 'rijzende zon' en net als de zon die zich een weg omhoog werkt en feller en feller wordt gedurende de dag, zo zullen ook uw japanse vaardigheden zich ontwikkelen in uw reis door de Japanse taal.

Japan in the World

There are many roads that can lead you to wanting to learn more about the Japanese language in todays day and age. Pop culture phenomena such as mangaanime, and videogames are booming both in and outside of Japan, and traditional martial arts like judokaratekendo, or even sumo wrestling have found popularity around the world. Also not to be underestimated is Japan's contribution to the cooking world with their sushi and ramen 

renowned the world over, and artistic ways of expression through ikebanaorigami

washi, calligraphy, and woodblock prints  have also inspired many people to take an interest in the island nation.

All roads might lead to Rome, but as we can see there are many that lead to Tokyo as well, and the Japanese language is an excellent tool to help you reach it.

Japan in de Wereld

Er zijn vele wegen die u naar het leren van japans kunnen leiden vandaag de dag. Japanse popcultuur phenomenen zoals mangaanime en 

videogames zijn booming business zowel binnen als buiten Japan en verder hebben de traditionele vechtkunsten judokarate

kendo, of zelfs sumoworstelen hun populariteit gevonden over de hele wereld. Wat ook niet onderschat moet worden is de bijdrage die Japan aan de kookwereld geleverd heeft waarin sushi en ramen 

ongekend populair zijn en andere kunstvormen zoals ikebanaorigamiwashi, kalligrafie en japanse prenten hebben internationale interesse opgewekt voor het eilandenrijk. 

Alle wegen mogen dan naar Rome leiden, zoals we zien zijn er ook vele wegen die ons naar Tokio sturen en de japanse taal is een uitstekend hulpmiddel om er te komen.